Zmiany w ustawie o limitach zużycia energii elektrycznej

Zamrożenie cen energii elektrycznej oznacza niższe ceny energii dla domów, które przestrzegają limitu. Ostatnie zmiany legislacyjne znacznie podwyższyły limity i zapewniają rekompensatę klientom, którzy je przekroczą.

Aktualne przepisy dotyczące limitów zużycia prądu

W związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej taryfy za energię elektryczną na rok 2023 zostaną zamrożone na mocy ustawy o szczególnych środkach ochrony odbiorców energii elektrycznej w roku 2023. Od 1 października 2023 r. obowiązywać będą następujące regulacje dla użytku domowego: jeżeli roczny limit 3000 kWh nie zostanie przekroczony to w 2023 roku nie nastąpi wzrost kosztów energii elektrycznej. Limit 4000 kWh rocznie obowiązuje rodziny posiadające karty dużejrodziny i seniorów z co najmniej trójką dzieci oraz 3600 kWh dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Taryfę maksymalną ustalono na 693 za 1000 kWh (tj. 0,693 za 1 kWh). Jest to maksymalna cena energii elektrycznej w 2023 roku, jaką mogą pobierać sprzedawcy energii elektrycznej od momentu przekroczenia limitu poboru. Nowa opłata zostanie naliczona dopiero w przypadku przekroczenia limitu. W 2024 roku konsumenci otrzymają 10% rabatu na rachunki za prąd, jeśli zmniejszą zużycie energii elektrycznej o co najmniej 10% w porównaniu do okresu od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku. W przypadku gospodarstw rolniczych obowiązuje limit 4000 kWh rocznie (konieczność przedstawienia dokumentów podatkowych), a małe i średnie firmy również mogą liczyć na maksymalną stawkę 693 zł za jedną megawatogodzinę.

Co jeśli przekroczy się limit?

Przekroczenie limitu powoduje, że ceną za energię jest wyższa. W 2023 roku ceny energii elektrycznej wzrosną jeszcze bardziej. Maksymalna opłata za 1 kWh dla gospodarstw domowych powyżej limitu zużycia wynosi 0,693 netto za kWh. Klienci, którzy przekroczą limity przed wejściem zmian w życie, również poniosą dodatkowe opłaty. Jednak po 1 października 2023 roku można otrzymać rekompensatę. Nadpłata zostanie odliczona od kolejnego rachunku za prąd. Podwyżka uwzględnia jedynie zużycie powyżej limitu. Jeśli więc np. ktoś zużyje 3700 kWh rocznie (limit wynosi 3000 kWh), to zapłaci tylko za 700 kWh po stawce wyższej. Pozostałe 3000 kWh liczone będzie według stawki na rok 2022.

Maksymalne ceny dla firm

Przedsiębiorcy również mogą liczyć na wsparcie w przypadku zamrożenia stawek za prąd. Od 1 października 2023 r. maksymalna stawka wynosi 693 netto za MWh. Do tego czasu będzie obowiązywać stara kwota (785 netto). Aby jednak ubiegać się o cenę maksymalną, należy złożyć odpowiednie oświadczenie. Po złożeniu oświadczenia, od kolejnego miesiąca naliczana będzie maksymalna stawka.